Begroting 2020

Stand en verloop reserves en voorzieningen

In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.

 

Saldo

Bestemming

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

31-12-2018

Rek 2018

2019

2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Algemene reserve

25.484

2.422

1.986

21.209

8.684

8.684

1.000

7.684

1.823

5.862

1.133

4.729

Totaal algemene reserve

8.684

8.684

1.000

7.684

1.823

5.862

1.133

4.729

Bestemmingsreserves

Centrumtaken MO/VO

4.300

302

3.997

3.997

3.997

3.997

3.997

Herstructurering de Akkers

730

730

730

730

730

730

Flankerend Beleid

1.558

86

500

1.143

20

400

763

20

400

383

20

400

3

20

23

Egalisatie milieuheffing

3.659

47

280

1.496

2.490

12

2.478

12

2.466

12

2.454

12

2.442

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

3.347

371

12

2.034

1.697

12

584

1.125

12

179

958

12

179

791

12

179

624

Ontwikkeling KCC

495

366

129

22

151

151

151

151

De Boeg daklozenopvang

188

15

173

15

158

15

143

15

128

15

113

Beheer

5.575

515

5.060

5.060

5.060

150

5.210

150

5.360

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

386

386

386

386

386

386

Sociaal domein

17.401

2.093

11.282

8.213

4.129

4.083

1.344

2.739

140

2.599

2.599

Herstructurering Sterrenklwartier

991

244

748

748

748

748

748

Parkeerbeleid

401

98

30

469

469

469

469

469

Onderwijshuisvesting

318

318

1.750

2.068

1.750

3.818

3.818

3.818

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

1.300

1.300

94

1.394

27

1.367

26

1.341

26

1.316

Sportaccommodaties

500

500

500

1.000

1.500

1.500

1.500

Totaal bestemmimgsreserves

65.007

2.765

6.256

37.992

27.352

1.897

5.140

24.110

2.782

1.977

24.915

182

771

24.325

182

231

24.276

Totaal reserves

36.037

1.897

5.140

32.794

2.782

2.977

32.599

182

2.594

30.187

182

1.364

29.005

 

 x € 1.000

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Verloop van de voorzieningen

Saldo 31-12-18

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2019

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2020

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2022

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2023

Omschrijving

Voor verplichtingen en verliezen

Pensioen APPA

723

723

723

723

723

723

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Riolering

13.447

7

13.440

148

13.292

147

13.145

195

12.951

199

12.752

Totaal

14.170

7

14.163

148

14.015

147

13.868

195

13.673

199

13.475