Begroting 2020

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

De gemeente Nissewaard wil dat de inwoners zich thuis voelen in deze gemeente. Een plek waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en het schoon, heel en veilig is. Een thuishaven van een wereldhaven.

Het huidige college wil dit te bereiken door de prioriteit op het daadwerkelijk realiseren hiervan. Daarvoor geldt: handen uit de mouwen en doen. De inwoner kan zien en merken dat het om hem gaat. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met onze inwoners en partners. Er is daarbij ruimte voor initiatieven die bijdragen aan het collectief belang. De gemeente, informeert, faciliteert en neemt daar waar nodig neemt belemmeringen weg wanneer dat kan en nodig is. Onze dienstverlening sluit aan bij de behoefte van de inwoners. We zijn bereikbaar en vragen handelen we vriendelijk, snel en correct af.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.172

1,8 %

Baten

€ 1.014

0,4 %