Begroting 2020

De gemeente Nissewaard presenteert op deze website haar begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023. Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2020 geraamde lasten en baten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De begroting dient ter ondersteuning van de rol van de gemeenteraad.