Begroting 2020

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt een beknopte weergave gegeven van de uitvoering van het grondbeleid van de gemeente Nissewaard.