Begroting 2020

Investeringen

Het BBV bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarbij wordt onder investeringen met een economisch nut verstaan alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De enige uitzondering hierop vormen de investeringen in kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde.

Jaar/boekwaarde

1-jan-20

Investeringen met een economisch nut

265.611.384

Investeringen met een maatschappelijk nut

 27.648.365

Totaal

293.259.749

Meerjareninvesteringsschema

Omschrijving

Investeringsjaar

2020

2021

2022

2023

Restaurant spoelkeuken

35.000

Verv installaties parkeergar 3 jr 2020

41.345

VV Spijkenisse trapveldje renovatie toplaag /doelen

46.306

VV Spijkenisse veld 4 renovatie

48.886

Inrichting Centrale huisvesting Stadsbeheer

50.000

VV Spijkenisse veld 5 renovatie toplaag /doelen/dugouts

58.236

Verv installaties parkeergar 10 jr 2020

60.492

PRC Delta wielerbaan renovatie toplaag

90.000

Verv installaties parkeergar 8 jr 2020

196.313

Stadhuis raambekleding/zowering

360.000

Verv installaties parkeergar 5 jr 2021

30.402

SCO 63 veld 2 renovatie toplaag/doelen

38.871

SCO 63 veld 4 renovatie toplaag/doelen

69.008

SCO 63 veld 3 renovatie toplaag /doelen/dugouts

72.307

VV Hekelingen veld 1 renovatie toplaag/doelen/dugouts

88.631

Werkplekinrichting

300.000

Verv installaties parkeergar 10 jr 2021

379.437

VV Hekelingen veld 2 verv kunstgras /doelen/dugout

445.391

Renovatie schoolgebouwen

1.700.000

HSV Spikes veld 2 ren toplaag

36.668

Restaurant keukeninrichting

40.000

HSV Spikes veld 1 en 2 verv ballenvangers/hekwerk/veldafsch

45.595

HSV Spikes veld 1 ren toplaag/dugouts

81.714

HSV veld 2 verv barotop/dugouts

110.974

HSV Spikes veld 1 verv barotop

116.064

LTV de Dalle veld 1 t/m 6 verv constructie

150.000

LTV de Dalle verv toplaag/tennisnetten

153.696

LTC de Hartel veld 1 t/m 6 ren toplaag

166.418

Werkplekinrichting

300.000

SC Botlek veld 1 verv toplaan kunstgras

448.153

Verv installaties parkeergar 10 jr 2022

694.590

AV Narrowcasting

25.000

Verv installaties parkeergar 3 jr 2023

44.626

Meldkamer

50.000

(KVOS) Olympic korfbal veld 1 ren toplaag

54.334

(KVOS) Olympic korfbal veld 2 ren toplaag

54.334

VV Hekelingen veld 6 ren toplaag/doelen

69.008

VV Hekelingen veld 5 ren toplaag/doelen

69.008

Verv installaties parkeergar 12 jr 2023

69.876

VV Hekelingen veld 4 ren toplaag/doelen/dugouts

74.508

Olympic handbal veld 2 ren toplaag/doelen/dugouts

109.375

Olympic handbal veld 1 ren toplaag/doelen/dugouts

110.200

Werkplekinrichting

300.000

Div Investeringen accommodaties

3.600.000

Div Investeringen accommodaties

4.591.480

Riolering

vrijverval riolering 2020

1.097.983

vrijverval riolering 2021

1.186.559

vrijverval riolering 2022

1.199.547

Verharding

Oranjelaan

197.978

1.649.917

Groen

Oranjelaan

95.182

Openbare verlichting

Oranjelaan

50.000

Verkeersregelinstallaties

Automaten en lantaarns

96.805

Totaal:

2.379.344

6.105.705

3.543.419

9.221.749

Te autoriseren krediet:

2.379.344

NB. de beheerplannen wegen, civieltechnische kunstwerken en openbare verlichting worden in het najaar van 2019 geactualiseerd. Deze beheerplannen, met de daarin opgenomen investeringen, worden begin 2020 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.